FANDOM  Bulgaria  China  Taiwan  Czech  UK  France  Germany  Indonesia  Italy  Japan  Malaysia  Poland  Portugal  Romania  Russia  Spain  Turkey  Vietnam

This page is currently in English. Please translate into Vietnamese.
Articles are constantly being updated.
Please copy contents from the source page before beginning translations.
Source provided for guidelines only.
Please feel free to rephrase the article to suit the needs of the language.


Tổng quan Edit


Kết nối mạng của bạn với thế giới bên ngoài. Mọi cuộc tấn công đều bắt đầu từ đây. Một nút Trung tâm với cấp cao có thể sẽ cần nhiều kết nối mạng hơn.

Kết nối mạng là một nút Kinh tế, phục vụ việc vào/ra một mạng, được biểu thị như là một phiên bản nhỏ hơn của bản đồ thế giới. Mọi nút trong mạng đều phải cách Kết nối mạng gần nhất là 9 nút hoặc ít hơn.

Nút Trung tâm yêu cầu một số lượng Kết nối mạng tối thiểu cần có trong mạng - nhiều nhất là 5, đối với một nút Trung tâm cấp 12 trở lên. Ở hầu hết cấp, bạn đều có thể xây dựng nhiều Kết nối mạng hơn mức tối thiểu - nhưng trò chơi sẽ không cho phép bạn xóa bớt nếu số Kết nối bạn đang có là tối thiểu. Các nút Kết nối mạng không được tính vào số nút tối đa trong mạng của bạn.

Trong một cuộc tấn công, việc hệ thống phòng thủ của mạng mục tiêu giành lại một nút Kết nối mạng là bất khả thi - vì vậy, không thể xóa các chương trình đã cài đặt trên đó. Kết quả là, nhiều chương trình không thể được cài đặt trên một nút Kết nối mạng - tiêu biểu là Tường chống xâm nhậpBóng ma.

Mẹo Edit

  • Các nút Bảo mật đặt cạnh nút Kết nối mạng thường là vô dụng - vì các Kết nối mạng không thể bị chiếm lại được.
  • Nên gắn Kết nối mạng với những nút có ít giá trị - như Trình Biên dịch, nút Phát triển, hoặc Thư viện Phần mềm. Một kẻ xâm nhập sẽ không thể lấy được tài nguyên của bạn ngay - và các nút Phòng vệ/Hệ thống chống xâm nhập Đen sẽ có thể thử giành lại quyền kiểm soát từ các nút bị chiếm.
  • Chỉ nên lấy đủ lượng Kết nối mạng tối thiểu - càng nhiều Kết nối, càng có nhiều con đường xâm nhập vào mạng của bạn. Nguy hiểm hơn, sức mạnh của Kraken tăng theo số lượng Kết nối mạng có cài đặt bản thân nó - và kẻ tấn công sẽ lợi dụng điều này.
  • Kết nối mạng nếu được đặt gần nút Trung tâm sẽ tạo điều kiện cho kẻ xâm nhập dễ dàng tải xuống dữ liệu và giành chiến thắng mà không mấy khó khăn - và làm giảm Uy tín của bạn.
Hackers Wikia - Các Nút mạng
Trang chủ
Các Nút mạng Các chương trình Trò Chơi
Các nút Kinh tế

B-coin Mine 19-21Máy đào B-coin  B-coin Mixer 19-21Kho trộn B-coin  Structure ConnectionKết Nối Internet 
Core 11-12Trung tâm  Database 19-21Kho Dữ Liệu  Server Farm 19-21Khu sản xuất tiền 

Các nút Bảo mật

Black ICE 19-21Hệ thống chống xâm nhập Đen  Code Gate 19-21Cổng mã hóa  Guardian 21Bảo hộ 
Scanner 19-21Máy quét  Sentry 19-21Canh gác  Turret 19-21Phòng vệ 

Các Nốt Hacking

Compiler 04Nốt Biên Dịch  Evolver 11-12Phát triển  Program Library 17-21Thư Viện Phần Mền 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.