FANDOM  Bulgaria  China  Taiwan  Czech  UK  France  Germany  Indonesia  Italy  Japan  Malaysia  Poland  Portugal  Romania  Russia  Spain  Turkey  Vietnam

This page is currently in English. Please translate into Vietnamese.
Articles are constantly being updated.
Please copy contents from the source page before beginning translations.
Source provided for guidelines only.
Please feel free to rephrase the article to suit the needs of the language.


Tổng quanEdit


Bảo vệ nút của bạn khi đang bị tấn công bằng Tường Băng. Nó hấp thụ những đòn tấn công của kẻ thù đến khi nó bị phá hủy.

Tường Băng là một phần mềm phòng thủ sử dụng trong Tấn công toàn lực, bảo vệ các nút đã chiếm được khỏi sự tấn công từ các Nút mạng Bảo mật khác. Chương trình sẽ hấp thụ các đòn tấn công tương đương với Kích cỡ bộ đệm của chính nó. Một khi các đòn tấn công đã chạm tới Kích cỡ bộ đệm, chương trình sẽ bị gỡ bỏ khỏi nút.

Các chỉ số Edit

  • Chú ý : Mặc dù tường chống xâm nhập được phép nâng cấp với nút Phát triển ở một cấp độ nhất định, lượng B-coins tối đa có thể có ở các cấp độ đó có thể không đủ để thực hiện việc nâng cấp.

Xem thêm ở đây : lượng B-coin tối đa ở các cấp độ của nút Trung tâm.

Các chỉ số sử dụng
Cấp độ
chương trình
Lượng chịu tải
(Kích cỡ bộ đệm)
Chi phí
biên dịch
1400B8
2495B15
3545B30
4600B60
5660B90
6725B120
7800B150
8880B180
9960B210
101,060B240
111,170B270
121,280B300
131,410B330
141,550B360
151,710B390
161,880B420
172,070B450
182,275B510
192,500B570
202,750B630
213,030B690
Các chỉ số nghiên cứu
Cấp độ
chương trình
Chi phí
nâng cấp
Kinh nghiệm
nhận thêm
Thời gian
nghiên cứu
Cấp độ nút Phát triển
cần thiết
1B12812515 phút1
2B1,0243004 giờ2
3B2,0483756 giờ3
4B4,0964008 giờ4
5B8,00042510 giờ4
6B16,00045012 giờ5
7B32,00047518 giờ5
8B60,00050024 giờ6
9B70,00057530 giờ6
10B80,00065036 giờ7
11B90,00072542 giờ7
12B100,00080048 giờ8
13B120,00082554 giờ8
14B140,00085060 giờ9
15B160,00087566 giờ9
16B180,00090072 giờ10
17B200,00093080 giờ10
18B220,00096088 giờ11
19B240,0001,00096 giờ11
20B300,0001,125108 giờ12
21B360,0001,250120 giờ12
Tổng cộngB2,383,29614,515982 giờ
15 phút
12


Mẹo Edit

  • Tường chống xâm nhập cho phép bạn có thể bảo vệ nút mạng mà bạn đã chiếm được, cùng lúc đó tiếp tục tấn công - giúp bạn tiến sâu hơn.
  • Một nút được bảo vệ bởi Tường chống xâm nhập sẽ có một luồng sáng trắng/xanh chạy xung quanh. Luồng sáng sẽ thu nhỏ dần theo lượng tải nhận vào - và biến mất khi khả năng chịu tải giảm xuống bằng 0.
  • Tường chống xâm nhập có thể được sử dụng trên một nút không còn chỗ trống để đặt vào - làm như vậy sẽ xóa chương trình được cài đặt đầu tiên trên nút đó.
  • Những lá chắn có được từ Tường chống xâm nhập sẽ được sử dụng để chịu tải trước các lá chắn từ Giáp bảo hộ.
  • Xem Các chiến thuật tấn công để có các mẹo khác.
Hackers Wikia - Chương trình
Trang chủ
Các chương trình Các Nút mạng Hacking (tiếng Việt)
Phầm Mềm Tấn Công

Battering ram Cột Phá Cổng  Ion cannon Tia pháo  Blaster Pháo Điện  Kraken Kraken (tiếng Việt) 
Maniac Kẻ Điên Loạn  Shock Sốc Điện  Shuriken Phi Tiêu  Worms Sâu Vô Tính 

Phần Mềm Phòng Thủ

Icewall Tường chống xâm nhập  Protector Giáp Bảo Hộ 

Tấn Công Lén

Access Đường Tắc  Dataleach Đỉa Dữ liệu  Portal Cửa hậu  Wraith Bóng ma 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.